Altijd bereikbaar

Ons land garandeert eerstelijnshulp door huisartsen de klok rond, zeven dagen per week, ook voor geblesseerde sporters. U kan altijd contact opnemen met uw huisarts en (eventueel via het antwoordapparaat) vernemen waar je terecht kan.

 

Loop je ver van huis een blessure op, wat geregeld voorkomt in het weekend, dan kan je het nummer 1733 bellen.  Het 1733-systeem werkt nu al in diverse gebieden en wordt in de loop van 2018 uitgebreid tot heel België. Het nummer wordt beantwoord door medisch dispatchers die een specifieke opleiding hebben gekregen, zodat ze niet alleen kunnen uitmaken of een beller al dan niet naar de spoedeisende hulp moet, maar ook of er een dringende dan wel een gewone, geplande consultatie door een huisarts moet plaatsvinden.

Deskundigheid van huis- en sportartsen